capture
untitled-1

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی يکي از بزرگترين و برترين مراکز پژوهشي کاربردي مديريت و حسابداري در ايران با سطح و کلاس جهاني است. به گونه‌اي که مرکز پژوهشي مذکور اولين انتخاب صنايع کشور براي رفع نيازهاي پژوهش‌هاي کاربردي مديريت و حسابداري ‌می باشد.
این دانشکده دارای ۵ مجله تخصصی به زبان فارسی و ۱ ژورنال به زبان انگلیسی است.
کتابخانه دانشکده نیز در حال حاضر حدود ۱۳ هزار عنوان کتاب فارسي و ۳ هزار عنوان کتاب لاتين در اختیار دارد.
این دانشکده از حضور اساتیدی بهره می‌گیرد که در سال‌های متوالی به عنوان استاد برتر کشور و محقق نمونه و همچنین چهره ماندگار مدیریت شناخته شده‌اند. از جمله این اساتید دکتر علی رضاییان چهره ماندگار مدیریت و دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده و دکتر مصطفی زندیه هستند.
از سوی دیگر یکی از خدمات مشاوره‌ای خاص که در این دپارتمان انجام می‌شود کلینیک خدمات تخصصی مدیریت است که در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی به منظور ارتقای خدمات تخصصی حوزه‌های مدیریت، مالی و حسابداری مطابق الگوی مشاوره‌ای کاربردی با بهره‌گیری از هم‌اندیشی و همکاری صاحب‌نظران و خبرگان دانشگاهی، صنعت، مالی و پولی کشور برای پیشبرد مباحث و حل مسائل مدیریت، مالی و حسابداری و در راستای اجرا و توسعه مشاوره‌ها، تحقیقات، آموزش و ارتقای توانمندی مدیران و کارشناسان کشور تأسیس گردیده است.
زمینه اصلی فعالیت این کلینیک برای پیشبرد امور مدیران و سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی عبارت است از ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در سیستم‌های مدیریتی و حوزه‌های مدیریت بازرگانی و استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت سیستم‌ها، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، بازاریابی و حسابداری.

All Right Reserved By