sd

untitled-1

DBA دوره ای است پژوهشی که با هدف یادگیری پژوهش و نقد و توانایی انجام امور آکادمیک ” تدریس، پژوهش و مشاوره” ایجاد شده است. پژوهش به معنای توانایی شکستن مرزهای دانش و پاسخ دادن به پرسش هایی در حوزه مدیریت که در منابع علمی و مقالات موجود پاسخی برای آنها وجود ندارد.

11-1

مخاطبان دوره های  DBA عمدتا کسانی هستند که در سطح کارشناسی ارشد تحصیلات مرتبط با مدیریت دارند، دارای تجربه کاری در صنعت هستند و به یکی از سه دلیل زیر می خواهند پژوهش بیاموزند و با دنیای آکادمیک آشنا شوند:

۱ – کسانی که تجربه عمیقی در صنعت و اجرا یا مشاوره دارند و به نوعی ” صاحب سبک مدیریتی ” شناخته می شوند و تمایل دارند با آشنا شدن با روش علمی و پژوهش، مدل های تجربی خود را به مدل علمی تبدیل کنند تا قابل آموزش شود و به عنوان حرفی تازه به گسترش مرزهای دانش مدیریت کمک کنند.

۲ – مدیران ارشد سازمان هایی که می خواهند با یادگیری اقدام – پژوهی، سازمان خود را به شیوه ای پژوهش محور و دانش بنیان اداره کنند و ظرفیت پژوهش و حل مساله را به گونه ای علمی و اصولی در سازمان های تحت مدیریت خود بهبود دهند.

۳ – کسانی که در مسیر شغلی خود به کار اجرایی پرداخته اند و به هر دلیل تمایل دارند به شیوه ای عمیق، روش پژوهش و نقد را بیاموزند و در ادامه مسیر حرفه ای خود را به عنوان پژوهشگر، مشاور و یا مدرس در مشاغل آکادمیک طی کنند.

11-211-511-4

All Right Reserved By